Your browser does not support JavaScript!
首頁 > 捐款芳名錄
106年度
電機工程學系系友會承蒙各位系友的慷慨捐款,其金額無論多少,積少成多,共聚力量,期許母系與系友會日益茁壯。
 
對這些寶貴的捐款,我們將運用在各類獎助學金與系友活動費,報答各位的美意。
 
每一次接到各位的捐款時,皆以雙手奉接並從心底感激,感謝各位。
1060110 吳宗勳 1,000 電機系學生獎助學金
1060110 陳省華 5,000 電機系學生獎助學金
1060111 蕭世興 2,000 電機系學生獎助學金
1060112 許福修 10,000  電機系學生獎助學金
1060112 中山之友 3,600 電機系學生獎助學金
1060112 中山之友 2,000 電機系學生獎助學金
1060117 中山之友 3,000 電機系學生獎助學金
1060117 常廣凱 3,000 電機系學生獎助學金
1060117 中山之友 1,000 電機系學生獎助學金
1060119 中山之友 1,000 電機系學生獎助學金
1060119 中山之友 5,000 電機系學生獎助學金
1060120 鄧敏宏 5,000 電機系學生獎助學金
1060120 中山之友 5,000 電機系學生獎助學金
1060124 中山之友 2,000 電機系學生獎助學金
1060125 施顯琦 3,000 電機系學生獎助學金
1060125 中山之友 2,000 電機系學生獎助學金(蓮海啟航募款活動)
1060125 中山之友 500 電機系學生獎助學金
1060125 蘇裕豐 1,000 電機系學生獎助學金
1060202 楊文吉 1,000 電機系學生獎助學金
1060203 中山之友 3,000 電機系學生獎助學金
1060208 中山之友 3,000 電機系學生獎助學金
1060208 中山之友 1,000 電機系學生獎助學金
1060209 陳俊欽 3,000 電機系學生獎助學金
1060221 洪毓謙 1,000 電機系學生獎助學金
1060221 中山之友 5,000 電機系學生獎助學金
1060221 中山之友 1,000 電機系學生獎助學金
1060221 賴建志 1,000 電機系學生獎助學金
1060221 中山之友 2,000 電機系學生獎助學金(蓮海啟航募款活動)
1060221 中山之友 500 電機系學生獎助學金
1060223 蔣佳佑 1,000 電機系學生獎助學金
1060303 中山之友 1,000 電機系學生獎助學金
1060321 俞克裕 10,000 電機系學生獎助學金
1060329 中山之友 2,000 電機系學生獎助學金(蓮海啟航募款活動)
1060329 中山之友 500 電機系學生獎助學金
1060329 郭政晧 3,000 電機系學生獎助學金

 

瀏覽數